Prácheň

 

Gotický kostel sv. Klimenta stojí vedle zaniklého hradiště a hradu na kopci, jenž dal jméno celému historickému kraji. (Foto neznámého autora, pohlednice vydána nákladem L. Turka, kolem roku 1940, archiv rodiny Novákovy.)