Poděkování

Tato kniha by byla ochuzena o řadu zajímavých snímků, kdyby nám následující instituce neumožnily publikovat fotografie ze svých sbírek. Děkujeme jim i jejich pracovníkům:

Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i. (Barbora Gergelová a její skenovací tým);

město Sušice (Eva Krulichová) 

Městské muzeum Horažďovice (Hana Smetanová)

Městské muzeum ve Volyni (Karel Skalický)

Muzeum Hory Matky Boží (Bohdana Novotná) 

Muzeum středního Pootaví Strakonice (Ludmila Vilánková)

Muzeum Šumavy Sušice (Zdeňka Řezníčková)

Národní památkový ústav, generální ředitelství (Monika Hocková, Hana Veselá)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích (Martina Nováková, Zdeňka Prokopová)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni (Milena Heisová, Jaroslava Kováčová, Jarmila Turková)

Národní zemědělské muzeum Praha (Eliška Halanová)

obec Nezdice na Šumavě (Monika Balášová, Marie Mráčková)

Prachatické muzeum (Pavel Fencl, Marcela Rosová)

Státní oblastní archiv v Plzni (Miroslav Eisenhammer, Jana Kopečková, Jakub Mírka, Ludmila Novotná)

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech (Jan Jirák)

Západočeské muzeum v Plzni (Jana Slámová)

Ze svých soukromých archivů se s námi o své cenné fotografie a vzpomínky podělili:

Jiřina Golaríková ze Sušice, Olga Haviarová z Kolové, Petr Kopp z Plzně, Jan Malířský ze Strakonic, † Jan Miřička z Katovic, Josef Pecka z Rohanova, Vladimír Pohorecký z Prahy, † Milan Pokorný ze Sušice, Josef Preněk z Bohumilic, Jan Syřiště z Plzně, Peta Taafe z Dublinu, † Bohumil Turner z Prahy, Rosalie Vrzalová z Dolejšího Těšova, Václav Zahrádka z Čachrova.

Při shromažďování podkladů, dohledávání informací a ověřování faktů jsme se u řady lidí setkali s pochopením, radou a přátelskou pomocí. Rádi bychom proto poděkovali, i opakovaně, následujícím osobám:

Stanislav Bouzek, Jakub Effenberger, Barbora Gergelová, Eliška Halanová, Michael Hannan, František Hodánek, Jana Jáchimová, Petr Kopp, Josef Koudelka, Jan Malířský, Martina Nováková, Irena Novotná, Josef Pecka, Marie Petličková, Josef Preněk, Miroslav Předota, Jana Slámová, Eva Stříbrná, Jan Syřiště, Viola Škabradová, Stanislav Škoda, Pavel Štefan, Michal Tejček, Ludmila Vilánková, Václav Zahrádka.

Velký dík patří řadě obyvatel z Pošumaví, kteří nám vyprávěli o místní historii a osudech lidí zde žijících, a též všem fotografům, jejichž snímky jsme mohli použít. Děkujeme našim rodinám, Veronice Kucrové a Škodě 105 L „Žlutý“ za to, že to s námi vydržela.