O autorech

 

PhDr. Jan Lhoták (1982)

Působí v Muzeu Šumavy. Vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK. Věnuje se regionálním dějinám Sušice a Sušicka v širokém časovém průřezu od středověku po konec 19. století. Redakčně připravil titul Královský hvozd na Šumavě před třicetiletou válkou (2008), rediguje Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. Je autorem knihy Dějiny fotografie v Sušici (2010), spoluautorem Památek města Sušice (2012). 

Mgr. Jiří Novák (1983)

Je absolventem oboru historie na FF UK v Praze.
Pracoval jako knihovník, průvodce, meteorolog a historik. Zaměřuje
se na dějiny českého raného novověku. Publikuje články z dějin šumavského
Podlesí (např. Co na sebe prozradila chalupa čp. 29 ve Strašínu?
nebo Sborníky Muzea Šumavy v Sušici). Propaguje Pošumaví v tisku
i na internetových stránkách (Podhůří Šumavy, Sborníky Muzea Šumavy).

Chcete být spoluatory stránek?

Pošlete fotografii či zajímavý příběh, který se vztahuje k Pošumaví. Budete-li souhlasit, budeme je publikovat na těchto stránkách. Děkujeme.