Fotogalerie

Zásluhu na založení elektrárny na Pstružném potoce měl farář František Blahovec. Slavnostní otevření proběhlo 16. listopadu 1902. (Foto neznámého autora, pohlednice vydána nákladem J. Denka, archiv rodiny Novákovy.)
Ve školním roce 1930/31 se o vzdělání zdejších dětí starali profesoři Hrubý a Prosser, který si k fotografování přizval i svou rodinu. (Foto neznámého autora, 9. 5. 1931, archiv Jiřiny Golaríkové.)
Hamr ležel na říčce Ostružné mezi Nemilkovem a Zahrádkou. Vnitřní zařízení (kladiva, dmychadlo a brus) jsou dnes součástí hamru z Ostravice ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. (Foto neznámého autora, kolem roku 1910, archiv rodiny Novákovy.)
  Gotický kostel sv. Klimenta stojí vedle zaniklého hradiště a hradu na kopci, jenž dal jméno celému historickému kraji. (Foto neznámého autora, pohlednice vydána nákladem L. Turka, kolem roku 1940, archiv rodiny Novákovy.)
Hotel Pod Žďánovem a mlýn U Netáhlů v Laznech ve stínu strašínského poutního kostela. (Foto neznámého autora, pohlednice vydána nákladem Klubu československých turistů v Praze, 1939, archiv rodiny Novákovy.)